Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Sukladno čl. 17. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Narodnoj knjižnici i čitaonici u Klisu.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Lea Smodlaka, mag.bibl.
Telefon: 021 715 087
E-mail: [email protected]

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA
Poštom:
Narodna knjižnica i čitaonica u Klisu
Službenik za informiranje
Put svetog Ante 31
21204 Dugopolje

Elektroničkom poštom:

[email protected]

  

Skip to content