U svibnju smo započeli sa programom Družina domaćih (ciklus događanja TREĆI PROSTORI),

gdje organiziramo pomoć pri učenju za učenike koji se prijave, dva puta tjedno u trajanju od dva školska sata.

Učenje se odvija u knjižnici pod nadzorom mentora/mentorice.

Program je namijenjen učenicima osnovne škole s područja općine Klis.

Započeo program Družina domaćih!
Skip to content